Lylov Anton

Academic degree
candidate of economic sciences
Education
Workplaces
  1. Ural'skiy gosudarstvennyy ekonomicheskiy universitet , kafedra konkurentnogo prava i antimonopol'nogo regulirovaniya , Starshiy prepodavatel' ,
Location
Ekaterinburg, Ekaterinburg, Russian Federation
Login or Create
* Forgot password?